Tuesday, November 9, 2010

Shout at the devil!
Ännu ett steg i rätt riktinig på Jens Mötley-arm! Dr Feelgood blandat med Theatre of Pain, blandat med Shout at the devil, blandat med... osv.... :)

No comments:

Post a Comment